MİRZƏ XƏZƏRİN ŞƏRHLƏRİ

DAİMİ MÜƏLLİFLƏR

GÜNÜN HADİSƏLƏRİ

Nazlı Ağayeva: Cahid adlı ümumiləşmiş Azərbaycan fəhləsi

Cahid adlı ümumiləşmiş Azərbaycan fəhləsi  Nazlı Ağayeva Günəmuzd fəhlənin övladı olan balaca qızcığazda ehtimal edilən ...

Read More »

Xərçəngin dişisi kimi haramzada qadın…

Haramın qadın cinsi  Nazlı Ağayeva Bir dostum deyəndə ki, ölkədə görəsən bircə qadın tapmaq olarmı ...

Read More »

Qədir Rüstəmov gəlib qəbristanlığa bitişik evimizə çıxmışdı…

Nazlı Ağayeva İki mənzilli evsizin hekayəti Əlimdə telefon donub qaldım. Ev sahibi saat dörddə açarları ...

Read More »

Азербайджанцы не могут называть своих детей русскими именами…и восклицательный знак!

Азербайджанцы не могут называть своих детей русскими именами  Заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров ...

Read More »